Stáhnout tuto stránku v pdf Matematická Soutěž (MaSo)
Organizační pokyny

MaSo je týmová soutěž. Tým tvoří čtyři žáci jedné školy tak, aby součet ročníků, které navštěvují jeho členové, byl nejvýše 32. (Příklad: V jednom družstvu mohou být jeden žák sedmé třídy, dva žáci osmých tříd a jeden žák deváté třídy, protože 7 ·1 + 8 ·2 + 9 ·1 = 32.)

Družstva budou soutěžit ve hře, jejíž podstatnou součástí bude řešení matematických úloh. Nutno podotknout, že se nejedná o standardní školské příklady, ale o úlohy netradiční, jejichž řešení otestuje nejen schopnosti žáků matematicky myslet, ale také jejich připravenost k týmové spolupráci.

Při řešení matematických úloh bude umožněno používat pouze logické myšlení, tužku a papír (ty si nezapomeňte!). Jakákoliv literatura (tabulky apod.), rýsovací potřeby, kalkulačky a podobná elektronická zařízení jsou však zakázána. Dále je nutné, aby si členové mikulovských družstev s sebou vzali i přezůvky.

Základní informace:
Soutěž se koná ve středu 13. 5. 2015.

Město: Praha Mikulov
Kontakt: Zdeňka Javorská 736 247 007 Anna Otrubová 606 261 268
Místo: budova MFF UK, Malostranské náměstí 25Praha 1, 110 00 budova Gymnázia, SOŠ a SOU, Komenského 7 Mikulov, 692 01
Možné způsoby dopravy: metrem A do stanice Malostranská, potom tramvají 20, 22, 12 do zastávky Malostranské náměstí autobusem do zastvávky U Parku, potom vchodem v ulici
metrem B do stanice Národní třída a tramvají číslo 22 do zastávky Malostranské náměstí Piaristů
metrem C do stanice I. P. Pavlova a tramvají číslo 22 do zastávky Malostranské náměstí

Předpokládaný průběh soutěže:
Město: Praha Mikulov
Prezentace družstev: 08:30 – 09:20 08:30 – 09:50
Zahájení soutěže: 09:30 – 09:45 10:00 – 10:15
Soutěž: 09:50 – 11:45 10:20 – 12:15
Vyhodnocení soutěže: 12:30 12:30
Předpokládaný konec soutěže i s vyhodnocením: 12:40 12:40

Dovolujeme si podotknout, že čas prezentace je čas určený pro příchod, samotnou prezentaci (tj. nahlášení příchodu organizátorům) a usazení dětí. Prosíme Vás, abyste, pokud možno, nechodili před zahájením prezentace.

K družstvu je nutno zajistit doprovod, který bude za členy družstva zodpovídat v době mimo soutěž. V čase soutěže bude pro učitele na obou místech konání soutěže připravena zajímavá matematická přednáška.

Pokud máte zájem přihlásit družstvo z Vaší školy, vyplňte formulář na naší internetové stránce: http://maso.mff.cuni.cz/, naleznete jej pod záložkou „Registrace“, dále „Vstup“. (Může se stát, že se záložka „Registrace“ po vstupu na stránku neobjeví. V takovém případě zkuste stránku načíst znovu.) Jako vstupní heslo pro použití přihlašovací aplikace použijte kód školy, který naleznete v pozvánce. Po přihlášení nejdřív vyberte, ve kterém městě se chcete soutěže zúčastnit, poté vyplňte ostatní údaje. V případě změny kontaktního učitele nezapomeňte tuto změnu rovněž zadat do formuláře. Ověřit úspěšné přihlášení týmu můžete například tak, že se podíváte na seznam přihlášených družstev pod stejnojmennou záložkou.

Přihlašovací aplikace bude spuštěna ve středu 22. 4. 2015 v 7:30. Aby měla každá škola možnost se zúčastnit, bude nejdřív možné z jedné školy přihlásit jen jedno družstvo. Zůstane-li ještě volné místo, bude od pondělí 4. 5. 2015 od 7:30 povoleno přihlásit druhé družstvo v rámci téže školy (kód školy zůstává stejný), od středy 6. 5. 2015 pak libovolný počet dalších družstev. Týmy můžete přihlašovat buď do naplnění kapacity (86 týmů v Praze, 36 v Mikulově), nebo nejpozději do jedenácté hodiny večer 8. 5. 2015. V případě technických problémů či otázek ohledně registračního formuláře se obraťte na náš e-mail, nebo přímo na Jendu Hadravu (604 816 086).

Až do ukončení registrace je možné měnit složení týmu. Prosíme Vás, abyste v zájmu urychlení prezentace družstev na místě před zahájením soutěže zavedli do registračního formuláře aktuální jména žáků.

Soutěž organizují

Pikomat MFF UK

pikomat.mff.cuni.cz

a studenti Matematicko-fyzikální fakulty UK

www.mff.cuni.cz