MaSo jaro 2014

V patnácti uplynulých soutěžích (soutěž se koná vždy na jaře a na podzim) se MaSa zúčastnilo už víc než tisíc dětí z 57 škol, většinou z Prahy, ale v posledních letech i z Ostravy, Vimperku a~dalších měst. Rozhodli jsme se proto soutěž rozšířít, a tak ve spolupráci s Gymnáziem, Střední odbornou školou a Středním odbornýn učilištěm v Mikulově, poprvé organizujeme soutěž i v Mikulově. Letošní jarní MaSo se bude konat ve středu 14. května 2014.

Praha Mikulov
Místo
budova MFF UK,
Malostranské náměstí 25,
Praha 1, 110 00
budova Gymnázia, SOŠ
a SOU, Komenského 7,
Mikulov, 692 01
Možné způsoby dopravy (a) metrem A do stanice Malostranská, potom tramvají 20, 22, 12 do zastávky Malostranské náměstí,
(b) metrem C do stanice I. P. Pavlova a tramvají číslo 22 do zastávky Malostranské náměstí
autobusem do zastvávky U Parku, potom vchodem v ulici Piaristů

Předpokládaný průběh soutěže:

Prezentace družstev 08:30 – 09:20
Zahájení soutěže 09:30 – 09:45
Soutěž 09:50 – 11:45
Vyhodnocení soutěže 12:15
Předpokládaný konec soutěže i s vyhodnocením 12:30

Dovolujeme si podotknout, že čas prezentace je čas určený pro příchod, samotnou prezentaci (t.j. nahlášení příchodu organizátorům) a usazení dětí. Prosíme Vás, abyste, pokud možno, nechodili před zahájením prezentace.

K družstvu je nutno zajistit doprovod, který bude za členy družstva zodpovídat v době mimo soutěž. V čase soutěže bude pro učitele na obou místech konání soutěže připravena zajímavá matematická přednáška.

Pokud máte zájem přihlásit družstvo z Vaší školy, vyplňte formulář na naší této stránce, naleznete jej pod záložkou "registrace", dále "vstup". Jako vstupní heslo pro použití přihlašovací aplikace použijte kód školy, který naleznete na konci tohoto dopisu. Po přihlášení nejdřív vyberte, ve kterém městě se chcete soutěže zúčastnit, poté vyplňte ostatní údaje. V případě změny kontaktního učitele nezapomeňte tuto změnu rovněž zadat do formuláře. Ověřit úspěšné přihlášení týmu můžete například tak, že se podíváte na seznam přihlášených družstev pod stejnojmennou záložkou.

Přihlašovací aplikace bude spuštěna v pondělí 14. 4. 2014 v 7:30. Aby měla každá škola možnost se zúčastnit, bude nejdřív možné z jedné školy přihlásit jen jedno družstvo. Zůstane-li ještě volné místo, bude od pondělí 28. 4. 2014 od 7:30 povoleno přihlásit druhé družstvo v rámci téže školy (kód školy zůstává stejný). Týmy můžete přihlašovat buď do naplnění kapacity (86 týmů v Praze, 36 v Mikulově), nebo nejpozději do jedenácté hodiny večer 2. 5. 2014.

Soutěž organizují

Pikomat MFF UK

pikomat.mff.cuni.cz

a studenti Matematicko-fyzikální fakulty UK

www.mff.cuni.cz