Stáhnout tuto stránku v pdf Matematická Soutěž (MaSo)
Organizační pokyny

MaSo je týmová soutěž. Tým tvoří čtyři žáci jedné školy tak, aby součet ročníků, které navštěvují jeho členové, byl nejvýše 32. (Příklad: V jednom družstvu mohou být jeden žák sedmé třídy, dva žáci osmých tříd a jeden žák deváté třídy, protože 7 ·1 + 8 ·2 + 9 ·1 = 32.)

Družstva budou soutěžit ve hře, jejíž podstatnou součástí bude řešení matematických úloh. Nutno podotknout, že se nejedná o standardní školní příklady, ale o úlohy netradiční, jejichž řešení otestuje nejen schopnosti žáků matematicky myslet, ale také jejich připravenost k týmové spolupráci.

Při řešení matematických úloh bude umožněno používat pouze logické myšlení, tužku a papír (ty si nezapomeňte!). Jakákoliv literatura (tabulky apod.), rýsovací potřeby, kalkulačky a podobná elektronická zařízení jsou však zakázána.

Základní informace:
Soutěž se koná ve středu 17. 5. 2017.

Město: Praha Brno
Kontakt: Jiří Erhart 722 959 878 Filip Lux 737 856 596
Místo: budova MFF UK, Malostranské náměstí 25, Praha 1, 110 00 budova FI MUNI, Botanická 68a, Brno, 602 00
Možné způsoby dopravy: metrem A do stanice Malostranská, potom tramvají 20, 22, 12 do zastávky Malostranské náměstí tramvají 1 do zastávky Hrnčířská, potom dva bloky pěšky ulicí Hrnčířská
metrem B do stanice Národní třída a tramvají číslo 22 do zastávky Malostranské náměstí
metrem C do stanice I. P. Pavlova a tramvají číslo 22 do zastávky Malostranské náměstí

Předpokládaný průběh soutěže:
Prezence družstev: 08:30 – 09:20
Zahájení soutěže: 09:30 – 09:45
Soutěž: 09:50 – 11:45
Vyhodnocení soutěže: 12:45
Předpokládaný konec soutěže i s vyhodnocením: 13:00

Dovolujeme si podotknout, že čas prezentace je čas určený pro příchod, samotnou prezenci (tj. nahlášení příchodu organizátorům) a usazení dětí. Prosíme Vás, abyste, pokud možno, nechodili před zahájením prezence.

K družstvu je nutno zajistit doprovod, který bude za členy družstva zodpovídat v době mimo soutěž. V čase soutěže bude pro učitele v Praze připraven workshop k Hejného metodě.

Pokud máte zájem přihlásit družstvo z Vaší školy, vyplňte formulář na naší internetové stránce: http://maso.mff.cuni.cz/, naleznete jej pod záložkou „Registrace“, dále „Vstup“. (Může se stát, že se záložka „Registrace“ po vstupu na stránku neobjeví. V takovém případě zkuste stránku načíst znovu.) Jako vstupní heslo pro použití přihlašovací aplikace použijte kód školy, který naleznete v pozvánce. Po přihlášení nejdřív vyberte, ve kterém městě se chcete soutěže zúčastnit, poté vyplňte ostatní údaje. V případě změny kontaktního učitele nezapomeňte tuto změnu rovněž zadat do formuláře. Ověřit úspěšné přihlášení týmu můžete například tak, že se podíváte na seznam přihlášených družstev pod stejnojmennou záložkou.

Přihlašovací aplikace bude spuštěna v pondělí 10. 4. 2017 v 7:30. Aby měla každá škola možnost se zúčastnit, bude nejdřív možné z jedné školy přihlásit jen jedno družstvo. Zůstane-li ještě volné místo, bude od pondělí 17. 4. 2017 od 7:30 povoleno přihlásit druhé družstvo v rámci téže školy (kód školy zůstává stejný), od pondělí 24. 4. 2017 pak libovolný počet dalších družstev. Týmy můžete přihlašovat buď do naplnění kapacity (86 týmů v Praze, 30 v Brně), nebo nejpozději do jedenácté hodiny večer 10. 5. 2017. V případě technických problémů či otázek ohledně registračního formuláře se obraťte na náš e-mail, nebo přímo na Jendu Hadravu (604 816 086).

Až do ukončení registrace je možné měnit složení týmu. Prosíme Vás, abyste v zájmu urychlení preznce družstev na místě před zahájením soutěže zavedli do registračního formuláře aktuální jména žáků.

Soutěž organizují

Pikomat MFF UK

pikomat.mff.cuni.cz

a studenti Matematicko-fyzikální fakulty UK

www.mff.cuni.cz