MaSo podzim 2016


Letošní podzimní MaSo se bude konat v úterý 8. listopadu 2016.

Praha
Místo
budova MFF UK,
Malostranské náměstí 25,
Praha 1, 110 00
Možné způsoby dopravy (a) metrem A do stanice Malostranská, potom tramvají 20, 22, 15, 12 do zastávky Malostranské náměstí
(b) metrem B do stanice Národní třída a tramvají číslo 22 do zastávky Malostranské náměstí
(c) metrem C do stanice I. P. Pavlova a tramvají číslo 22 do zastávky Malostranské náměstí

Předpokládaný průběh soutěže:

Praha
Prezence družstev 08:30 – 09:20
Zahájení soutěže 09:30 – 09:45
Soutěž 09:50 – 11:45
Vyhodnocení soutěže 12:45
Předpokládaný konec soutěže i s vyhodnocením 13:00

Dovolujeme si podotknout, že čas prezence je čas určený pro příchod, samotnou prezenci (t.j. nahlášení příchodu organizátorům) a usazení dětí. Prosíme Vás, abyste, pokud možno, nechodili před zahájením prezence.

K družstvu je nutno zajistit doprovod, který bude za členy družstva zodpovídat v době mimo soutěž. V čase soutěže bude pro učitele v místě konání soutěže připravena zajímavá matematická přednáška.

Pokud máte zájem přihlásit družstvo z Vaší školy, vyplňte formulář na této stránce, naleznete jej pod záložkou "registrace", dále "vstup". Jako vstupní heslo pro použití přihlašovací aplikace použijte kód školy, který naleznete v pozvánce, která vám přišla do školy. Pokud se chcete zúčastnit, ačkoliv takový kód nemáte, napište nám prosím email. V případě změny kontaktního učitele nezapomeňte tuto změnu rovněž zadat do formuláře. Ověřit úspěšné přihlášení týmu můžete například tak, že se podíváte na seznam přihlášených družstev pod stejnojmennou záložkou.

Přihlašovací aplikace bude spuštěna v úterý 18. 10. 2016 v 7:30. Aby měla každá škola možnost se zúčastnit, bude nejdřív možné z jedné školy přihlásit jen jedno družstvo. Zůstane-li ještě volné místo, bude od úterý 1. 11. 2016 od 7:30 povoleno přihlásit druhé družstvo v rámci téže školy (kód školy zůstává stejný). Týmy můžete přihlašovat buď do naplnění kapacity (86 týmů), nebo nejpozději do jedenácté hodiny večer 4. 11. 2016.

Až do ukončení registrace je možné měnit složení týmu. Prosíme Vás, abyste v zájmu urychlení prezentace družstev na místě před zahájením soutěže zavedli do registračního formuláře aktuální jména žáků.

Soutěž organizují

Pikomat MFF UK

pikomat.mff.cuni.cz

a studenti Matematicko-fyzikální fakulty UK

www.mff.cuni.cz