MaSo pozdim 2013


Patnácté MaSo se uskuteční 6. 12. 2013.

Soutěž se bude konat v budově MFF UK, Ke Karlovu 3. Kapacitně se soutěže může zúčastnit 48 družstev.

Přihlašovací aplikace bude spuštěna v pondělí 18. 11. 2013 v 7:30. Vzhledem k omezené kapacitě bude letos možné přihlásit nejdříve jenom jedno družstvo z jedné školy. Zůstane-li ještě volné místo, bude po týdnu povoleno přihlásit další družstva v rámci téže školy. Registrace bude ukončena dva týdny před soutěží.

Jak už bývá zvykem, jarní MaSo se bude konat v budově MFF na Malostranském náměstí, jak se tam nejlíp dostat zjistíte tady.

Časový harmonogram

8. - 13. 11. 2013 Zasílání pozvánek do škol.
od 18. 11. 2013
7:30 hodin
Registrace družstev, možnost registrovat jedno družstvo z jedné školy.
od 25. 11. 2013
7:30 hodin
Registrace družstev, možnost registrovat další družstvo z jedné školy. Ale pouze do naplnení kapacity 48 družstev.
do 29. 11. 2013
23:00 hodin
Ukončení registrace družstev.
06. 12. 2013 Konání soutěže. Bude to MaSo!

Soutěž organizovali

Pikomat MFF UK

pikomat.mff.cuni.cz

a studenti Matematicko-fyzikální fakulty UK

www.mff.cuni.cz