MaSo podzim 2008


Páté MaSo se uskutečnilo v pátek 5. prosince 2008.

Soutěž se konala v budově MFF UK na Malostranském náměstí. Kapacitně se soutěže mohlo zúčastnit i se zúčastnilo 48 družstev.

Aby měla každá škola možnost přihlásit alespoň jedno družstvo, bylo nejdříve do 25. 11. možno přihlásit jen jedno družstvo z jedné školy. Pak od 25. 11. (7:30 hodin) bylo povoleno přihlásit dvě družstva z jedné školy, ale jen do naplnění soutěžní kapacity 48 družstev.

Podle ohlasů dětí z ankety z MaSa na jaře jsme se rozhodli prodloužit dobu trvání soutěže na 120 minut. Dále jsme změnili podmínku složení družstva, vrátili jsme se k součtu ročníků 32.

Průvodní hra k soutěži byla Pastýři. Každé družstvo mělo na hracím pláne 2 velké louky a na nich se spoustu oveček a vlků. Cílem bylo zachránit co nejvíce oveček od vlků vkládáním plotů na louku. Ovečky byly zachráněné, když byly oplocené, tedy jestliže se nacházely v uzavřené ohradě bez vlka! Zbývající ovečky vlci snědli.

Pravidla a příklady ze soutěže najdete v dokumentech.

Časový harmonogram

12. 11. 2008 Zasílání pozvánek do škol.
do 25. 11. 2008 Registrace družstev, možnost registrovat jedno družstvo z jedné školy.
od 25. 11. 2008
7:30 hodin
Registrace družstev, možnost registrovat dvě družstva z jedné školy. Ale pouze do naplnení kapacity 48 družstev.
1. 12. 2008 Potvrzování přihlášek.
5. 12. 2008 Konání soutěže. Bylo to MaSo!

Soutěž organizovali

Institut teoretické informatiky UK

iti.mff.cuni.cz

Pikomat MFF UK

pikomat.mff.cuni.cz

a studenti Matematicko-fyzikální fakulty UK

www.mff.cuni.cz