MaSo jaro 2007


Druhá soutěž MaSo proběhla v středu 16.května 2007 v budově MFF UK na Malostranském náměstí. Zúčastnilo se jí 71 družstev! Díky rektorskému sportovnímu dnu Univerzity Karlovy odpadla výuka a my jsme mohli obsadit všechny posluchárny v budově na Malé straně.

Soutěž byla rozdělena na dvě části. V první části řešili žáci jednodušší příklady, přičemž za každý správně vypočítány příklad obdrželo družstvo dvě zelené a dvě červené dlaždičky. Až v druhé části soutěže, která následovala po přestávce jsme vysvětlily žákům, co budou s dlaždičkami dělat. Směli je za každý vypočítaný náročnější příklad umístnit do hracích plánu tak, aby dlaždičky stejné barvy neměli společnou stranu. O výsledném pořadí pak rozhodoval počet umístěných dlaždiček v jednotlivých hracích plánech.

Podmínka složení družstva už tradičně byla, aby součet ročníků jednotlivých žáků byl nejvýš 32. (například v jednom družstvu mohou být jeden žák sedmé třídy, dva žáci osmých tříd a jeden žák deváté třídy, protože 1.7 + 8.2 + 9.1 = 32).

Byl připraven i program pro učitele

  • během první části soutěže přednáška dr. Tomáše Holana "Programování ve Flashi"
  • během druhé části soutěže přednáška doc. Pavla Töpfera "Matematicko-logické hříčky"

Poděkování

Za pomoc při organizaci MaSa děkujeme našim organizátorům:

Mísnost S9

  • Jakub Šulek, Lubica Peprníková, Lukáš Adam, Lukáš Bastík, Martina Novelinková
  • Michal Kesely, Peter Bena, Radek Solnický, Tomáš Luber, Vladimíra Seckárová

Mísnost S5

  • Dávid Džamba, Ján Labant, Jana Straková, Jindrich Soukup, Matúš Dekánek
  • Michal Rušin, Peter Kóša, Peter Piják, Štefan Gurský

Mísnost S4

  • Zbynek Pawlas, Aneta Mirová, Jan Foniok, Jaroslav Hancl
  • Josef Žabenský, Karolína Lhotková, Marie Dostáková, Václav Gergelits

Mísnost S3

  • Antonín Sadil, Cenek Jirsák, Daniel Božík, Daniel Perniš, Jirí Dvorák, Lukáš Mach
  • Marie Kolovratníková, Martin Ladecký, Ondrej Honzl, Pavel Paták, Zdenek Jaron

Časový harmonogram MaSa

20. 4. 2007 Zasílání přihlášek na školy
20. 4. - 4. 5. 2007 Registrace družstev prostřednictvím internetového formuláře
10. 5. 2007 Potvrzovaní přihlášek.
16. 5. 2007 Konání soutěže. Bylo to MaSo!

Soutěž organizovali

Institut teoretické informatiky UK

iti.mff.cuni.cz

Studenti Matematicko-fyzikální fakulty UK

www.mff.cuni.cz